BT-AGRO OY Ab är ett nytt företag inom maskinförsäljning med stor erfarenhet av jordbearbetning och mekanisk ogräsbekämpning. Eget jordbruk, lantbruks utbildning, mångårig aktivitet inom lantbrukspolitiken och -rådgivningen står som grund för vår affärside.

Företaget bildades 1998 och har under åren arrangerat runtom i Finland 100-tals föreläsningar, maskindemonstrationer och konsulteringar inom lantbruket. Verksamheten utvidgades 2003 till maskinförsäljning av specialmaskiner inom mekanisk ogräsbekämpning och senare jordbearbetning. 

I vår verksamhet har samarbete med företag, organisationer och myndigheter stor betydelse. T.ex. 2004 planerades och byggdes två prototyper av Hybrid harven som idag ägs och tillverkas av Wikar Ab. Våra samarbetspartner finns i många länder. 

 

TYVÄR  LÄGGER VI INTE NER TID PÅ VÅR SVENSKA SIDA. VI HÅLLER PÅ MED HELT NY HEMSIDA DESSUTOM...

VILL DU SE PÅ BILDER AV VÅRT PROGRAMUTBUD
MÅSTE DU VÄLJA VÅR FINSKSPRÅKIGA SIDA.
Suomeksi
KVICK-FINN PÅ KVICK-FINN OCH ÖVRIGA MASKINER PÅ MUUT KONEET.
RULLA PÅ MUSEN OCH DU FINNER MÅNGA BILDER AV VÅRT STORA MASKIN PROGRAMUTBUD.

 

Videor
 

KVICK-FINN video
Köckerling HERBAMAT video

GRASSMASTER video
GRASS-MANAGER och PNEUMATICBOX video


 

 

         

 Einböck GRASS-MANAGER
-


   
 
 
 !  

 
 
Nytt för 2005 har varit utvecklande av nya modeller och påbörjande av produktion av KVICK-FINN kultivatorn. Verksamheten har expanderat snabbt och därför utökar vi maskinsortimentet också med stenräfsor och stenplockare samt sly-, grönytes- och trädesröjare både för lantbruket och entreprenader.

Vår målsättning som jordbrukare och företagare är att med långsiktiga lösningar möjliggöra ett konkurrenskraftigt lantbruk samt taga fram nödvändiga och mångsidiga maskiner.

Kvevlaxvägen 184 BTelefon 0500-567611FO-nummer
66530 Kvevlax  1846365-2
(från Vasa 15 km mot Karleby)E-mail  boris.lindgard@bt-agro.fi